Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018  18:40:16
Πρόσωπα

Πρόσωπα (926)

Πρόσωπα της εβδομάδας που διανύουμε

Άψογη βρήκαν τη επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας τόσο οι φορολογικές αρχές όσο και οι ορκωτοί λογιστές επισήμως.
Εκπρόσωποι της νεώτερης γενιάς μεγαλοεπιχειρηματιών αλλά και επίλεκτα μέλη στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Παρωδία με Πάγκαλο

Ο ίδιος θα χρησιμοποιούσε σε βάρος του βαρείς χαρακτηρισμούς. Δικαίως πηγαινοερχόταν στην Ελβετία ως απατημένος σύζυγος. Μόνο αυτό;
Μετά τη ΓΣ των μετόχων της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», που κατασκευάζει τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθο – Πάτρα – Πύργο Τσάκωνα, ορίστηκε το νέο Δ.Σ. της εταιρείας.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και μετόχων, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι εκπροσώπησης και δέσμευσης στο νέο ΔΣ του "ΙΑΣΩ".

Του έκοψε 34 του άφησε 58

Πήρε καιρό να καθορισθεί πόσες θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων, θα πρέπει να υπάρχουν στο Υπερ-υπουργείο του Κωστή Χατζηδάκη.
Σελίδα 93 από 93