Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019  14:15:41

Το 2010 ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών ηλικίας μικρότερης των 5 χρόνων ήταν 42 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 35 εκατομμύρια ζούσαν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό – μερικά παιδιά έχουν ανάγκη από περισσότερο ύπνο και κάποια από λιγότερο - αλλά εδώ είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται ένα παιδί κατά μέσο όρο κάθε μέρα.