Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019  12:03:16

Δέκα αλλαγές για ψήφιση στη Βουλή σε μικρά εισοδήματα, μικρά ακίνητα, τεκμήρια εργαζομένων και συναλλαγές επιχειρήσεων.. Αφορούν σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων. Κύριο

Ανατροπές φέρνει το σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Επινοήσεις για κάθε είδους κρατήσεις, φορολογίες, στύψιμο επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Επιβολή παρακράτησης φόρου με συντελεστή 5% για όσους απασχολούνται με μεροκάματο, μόνιμη έκπτωση φόρου για τους περιστασιακά απασχολουμένους αλλά και «κρυφό χαράτσι» σε όσους θέλουν να μετατρέψουν τις εταιρείες τους ώστε να τηρούν απλογραφικά αντί για διπλογραφικά βιβλία, φέρνει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Επίσης τεκμήριο θα συνιστά από εδώ και στο εξής η αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού συμβολαίου.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι απασχολούνται με μεροκάματο θα δουν μια μείωση στο καθαρό ημερομίσθιό τους λόγω παρακράτησης φόρου 5%, ενώ όσοι εργάζονται περιστασιακά (φοιτητές, άνεργοι, νοικοκυρές) και έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα γλιτώνουν μια και καλή από την απειλή των τεκμηρίων. Μονιμοποιείται η έκπτωση φόρου των μισθωτών για τους ευκαιριακά απασχολουμένους με εισόδημα έως 6.000 ευρώ και τεκμήρια έως 9.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούνται την έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σήμερα στα 1.900 ευρώ, αλλά θα προσγειωθεί στα 1.250 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Αναλυτικά οι φορολογικές αλλαγές έχουν ως εξής:

1 Ημερομίσθια. Στα ημερομίσθια, είτε από μισθωτή εργασία είτε στις αμοιβές των ξεναγών, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 5%. Οπως προβλέπει η διάταξη, θεσπίζεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβομένους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς.

2 Επενδυτικά συμβόλαια. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα θα υπάγονται πλέον στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

3 Περιστασιακά απασχολούμενοι. Καθίσταται διαρκούς ισχύος η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών / συνταξιούχων / επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του π3οσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

4 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δημόσιο. Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στο Δημόσιο δεν θα υπόκειται σε φόρο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο.

5 Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς ανιόντες ή κατιόντες και παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ως μη πραγματικό εισόδημα.

6 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων. Θεσπίζεται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% (και απόδοσής του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη) σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

7 Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από κληρονομιά. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο εξής για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί με αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Η διάταξη αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά. Επίσης, δεν θα θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή μεμονωμένη πράξη μεταβίβασης τίτλων, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις περί επιβολής του φόρου υπεραξίας.

8 Προκαταβολή φόρου. Οποιος προχωρά για πρώτη φορά σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να μειώνει τον συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% που ισχύει στο 50%. Η διάταξη προστέθηκε γιατί με την προηγούμενη διατύπωση έχαναν το προνόμιο της μείωσης στο 50% όσοι είχαν αποκτήσει εισόδημα από άλλες πηγές και μετά προχωρούσαν στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

9 Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων. Ως τιμή κτήσης, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Η διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.

10 Αλλοδαπές επιχειρήσεις. Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό 10% στα ακαθάριστα έσοδα.

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα