Τετάρτη 8 Απριλίου 2020  08:23:17

Ξηλώματα και νέα πρόσωπα στις διοικήσεις των Οργανισμών «Επενδύστε στην Ελλάδα», Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης. Κύριο

Μαζί ειδικοί και κατάλληλα πρόσωπα με άσχετους και γνώριμους.

 

...........1. Γίνονται αποδεκτές οι από 18.01.2013 και 02.02.2013 παραιτήσεις των Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου και Αντώνη Παπαγιαννίδη αντίστοιχα και παύονται από τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Invest in Greece S.A.».

2. Ορίζονται ως νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
− Σεραφείμ Τσόκας, του Θεμιστοκλή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 246245, και
− Παναγιώτης Μίχαλος του Γεωργίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 043609.

3. Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού μελών, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Invest in Greece S.A.» διαμορφώνεται ως εξής:

α) Αριστομένης Συγγρός του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 689412, ως Πρόεδρος,
β) Στέφανος Ησαΐας του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 615393, ως Διευθύνων Σύμβουλος,
γ) Σεραφείμ Τσόκας του Θεμιστοκλή, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 246245, ως μέλος,
δ) Παναγιώτης Μίχαλος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 043609, ως μέλος,
ε) Ιωάννης Δρυλλεράκης του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Γ 145890, ως μέλος,
στ) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Φ 137148, ως μέλος.
ζ) Νικόλαος Αγγελόπουλος του Σπυρίδωνος, ως μέλος− εκπρόσωπος ΣΕΤΕ με Α.Δ.Τ ΑΙ 647618.
η) Χρήστος Γκόρτσος του Βλασίου, ως μέλος − εκπρόσωπος ΕΕΤ, με Α.Δ.Τ Σ 206169.
θ) Μελέτιος Μουστάκας του Νικολάου, ως μέλος −εκπρόσωπος ΕΣΕΕ με Α.Δ.Τ ΑΕ 145299.
ι) Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, ως μέλος − εκπρόσωπος ΣΕΒ με Α.Δ.Τ Ν 033959.
ια) Ιωάννης Παναγόπουλος του Παναγιώτη, ως μέλος −εκπρόσωπος ΓΣΕΕ με Α.Δ.Τ ΑΖ 630861.

4. Η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 18η Μαΐου 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

..............Α) Ορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ως ακολούθως:

1. Ζουμπουλάκη Σταύρο, του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ: Π 026801, συγγραφέα, ως τακτικό μέλος˙ με αναπληρωτή τον Πολλάλη Σπυρίδωνα, του Νικολάου, ΑΔΤ: AB 256293,τακτικό καθηγητή Σχεδίου, Τεχνολογίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
2. Δημητρακόπουλο Μάνο, του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΕ 533997, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος˙ με αναπληρωτή τον Γώτη Γεώργιο του Παρασκευά, ΑΔΤ: ΑΕ 533196, χειρουργό οδοντίατρο.
3. Δημητριάδη−Ευγενίδη Λεωνίδα, του Ιωάννη, ΑΔΤ: ΑΕ 106838, Πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, ως τακτικό μέλος− με αναπληρωτή τον Παυλάτο Φώτιο του Χαραλάμπους, ΑΔΤ: Β247651, Ομότιμου Καθηγητή Ιατρικής, συγγραφέα.
4. Γεωργοπούλου Μαρία, του Γεωργίου, ΑΔΤ: Ξ 164190, Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Βυζαντινολόγο, ως τακτικό μέλος − με αναπληρώτρια την Καλογεροπούλου − Φασιανού Μαρία Χριστίνα του Γεωργίου, ΑΔΤ: Σ 686041, Δικηγόρο Παρ' Αρείω Πάγω και Ιδιοκτήτρια
Χώρου Τέχνης.
5. Καψάλη Σωκράτη Διονύσιο, του Σπυρίδωνος, ΑΔΤ: ΑΖ 507660, Συγγραφέα, Διευθυντή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, ως τακτικό μέλος − με αναπληρώτρια τη Λασκαρίδου Μαριλένατου Ρόναλντ, Αρ. Διαβ. 094301374, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη».
6. Σκοπελίτη Βασίλειο, του Προκοπίου, ΑΔΤ: ΑΕ 622776, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως τακτικό μέλος˙ με αναπληρώτρια την Κουρούπη Γεωργία του Βασιλείου, ΑΔΤ: ΑΙ 104790, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Παρλαβάντζα Γεώργιο, του Περικλή, ΑΔΤ: Χ 602313, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ διοικητικών/ γραμματέων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ως τακτικό μέλος − με αναπληρώτρια την Αράχωβα Αντωνία του Νικολάου, ΑΔΤ: Σ 078945, υπάλληλο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και εκλεγμένη εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Β) Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζεται το τακτικό μέλος Ζουμπουλάκης Σταύρος, του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ: Π026801, και Αντιπρόεδρος ορίζεται το τακτικό μέλος, Δημητρακόπουλος Μάνος, του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΕ 533997.

Γ) Στις συνεδριάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου μετέχει και ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς ψήφο.
Οι ανωτέρω θα διανύσουν το υπόλοιπο της θητείας του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

.............5. Την από 12.11.2012 αίτηση παραίτησης του Γερασίμου Ρήγα, την από 14.11.2012 αίτηση παραίτησης της Λορέντα Ραμμοπούλου, τις από 15−11−2012 αιτήσεις παραιτήσεων των Ιωάννας Κονδύλη και Άρτεμης Ζενέτου, μελών του προαναφερόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την από 10.01.2013 αίτηση παραίτησης της Αιμιλίας Μελετοπούλου, Προέδρου του εν λόγω Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/118945/ 07.12.2011 υπουργική απόφαση, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΠΑ) και διορίζουμε, για το υπόλοιπο της θητείας του (λήξη θητείας 22.12.2013) τους κατωτέρω, ως εξής:

1. Τον Δημήτριο Παπαδημητρίου του Στυλιανού, με ΑΔΤ Χ 026815, Συνθέτη, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της Αιμιλίας Μελετοπούλου του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΕ 586026, Χορογράφο, η οποία παραιτήθηκε.
2. Τον Μανωλόπουλο Νικόλαο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ Ν 056648, Οικονομολόγο, ως Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση της Ιωάννας Κονδύλη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ 555336, Νομικό, η οποία παραιτήθηκε.
3. Τον Σκουλή Νικόλαο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ AB 656701, Δικηγόρο, σε αντικατάσταση της Άρτεμης Ζενέτου του Μάριου, με ΑΔΤ Χ 214313, Ιστορικό Τέχνης − Μουσειολόγο, η οποία παραιτήθηκε.
4. Τον Βαρώτσο Κώστα του Χρήστου, με ΑΔΤ Κ 053734, Αρχιτέκτονα, Γλύπτη, σε αντικατάσταση της Λορέντας Ραμμοπούλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ 575067, Μουσικού, η οποία παραιτήθηκε.
5. Την Πεπελάση Ιωάννα του Αδαμαντίου, με ΑΔΤ AB 049125, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Ρήγα Γεράσιμου του Αναστάση, με ΑΔΤ ΑΚ 043916, Σκηνοθέτη, ο οποίος παραιτήθηκε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

 

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline