Παρασκευή 10 Απριλίου 2020  09:03:41

Ξηλώματα, αλλαγές, νέα πρόσωπα σε ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριο

Παλαιά και γνώριμα πρόσωπα από τον ευρύτερο δημόσιο, επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο.

 

ΕΥΔΑΠ

Αρχικά εκλέχθηκαν ως νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου και Ελευθερία Καραχάλιου του Βασιλείου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των Θεμιστοκλή Λέκκα − Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Νικολάου Μπάρδη – Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αντικατάσταση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθ. Διάκου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 024725, Α.Φ.Μ. 013438601 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.

2. Διονύσιος Ασημακόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Βύρωνος 30, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 123903, Α.Φ.Μ. 014763769 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό Μέλος.

3. Αντώνιος Αντωνόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γαζίας 10, με Α.Δ.Τ. Ν 329504, Α.Φ.Μ. 027085501 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

4. Γεώργιος Κοντορούπης του Μιχαήλ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κανάρη 1 και Β. Ηπείρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 567119, Α.Φ.Μ. 005257605 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

5. Ελευθερία Καραχάλιου του Βασιλείου, κάτοικος Υμηττού, οδός Αδριανουπόλεως 16, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 539983, Α.Φ.Μ. 051315882 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης (Αγίου Δημητρίου), μη εκτελεστικό Μέλος.

6. Αντώνιος Κοτσώνης του Ευγένιου, κάτοικος Αθήνας, οδός Λαέρτου 3−5 Παγκράτι, με Α.Δ.Τ. Σ 642318, Α.Φ.Μ. 028453035 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, μη εκτελεστικό Μέλος.

7. Νικόλαος Κογιουμτσής του Σάββα, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βουτηρά 7, με Α.Δ.Τ. Χ 001709, Α.Φ.Μ. 029952131 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄Αθηνών, μη εκτελεστικό Μέλος.

8. Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης του Αριστοκλή, κάτοικος Βύρωνα, οδός Αδαμαντίου Κοραή 80, με Α.Δ.Τ. Ξ 853394, Α.Φ.Μ. 023202638 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, μη εκτελεστικό Μέλος.

9. Παναγιώτης Σκουλαρίκης του Ιωάννη, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Παπαδιαμαντοττούλου 162, με Α.Δ.Τ. Π 002540, Α.Φ.Μ. 075328233 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας, μη εκτελεστικό Μέλος.

10. Χρήστος Μηστριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Βρασίδα 7−9, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 615910, Α.Φ.Μ. 073751550 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας, μη εκτελεστικό Μέλος.

11. Εμμανουήλ Αγγελάκης του Μύρωνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Τρικάλων 14−16 Αμπελόκηποι, με Α.Δ.Τ. Π 649661, Α.Φ.Μ. 026812345 της Δ.Ο.Υ. IB΄ Αθηνών, εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πατήματος
Χαλανδρίου, οδός Ιερού Λόχου 9, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 199365, Α.Φ.Μ. 045920291 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

12. Ευάγγελος Μουτάφης του Νικολάου, κάτοικος Καισαριανής, οδός Βουτζά 72, με Α.Δ.Τ. Χ 667460, Α.Φ.Μ 024186460 της Δ.Ο.Υ. Καισαριανής, εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Δημούδη του Χρήστου, κάτοικο Ιλίου, οδός Πάρνηθος 48, με Α.Δ.Τ. Χ 128626, Α.Φ.Μ. 039547580 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια να παρέχει περαιτέρω συγκεκριμένες εξουσίες εκπροσώπησης και αρμοδιότητες από εκείνες που έχει προς τρίτους, υπαλλήλους ή μη και δικηγόρους.

Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων θα εκδίδει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανός Σταυρίδης και σε απουσία του ή κώλυμά του, ορίζεται για την ως άνω ενέργεια ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος Διονύσιος Ασημακόπουλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή λήγει για τα μέλη που εκλέχθηκαν από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας στις 2.6.2013, παρατεινόμενη έως ένα επιπλέον έτος και για τα υπόλοιπα μέλη, πλην των δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων, στις 25.6.2013 παρατεινόμενη επίσης έως ένα επιπλέον έτος. Η θητεία των δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέχτηκαν στις εκλογές που διεξήχθηκαν τον Ιουνίου του 2012, λήγει την τον Ιούνιο 2017, παρατεινόμενη έως
ένα επιπλέον έτος.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Με απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αντώνιος Ιωαννίδης του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Ρ 613901, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Περικλέους 47,ΤΚ 14565 Εκάλη, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Ελένη Μαντζαβίνου του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΚ 238795, Υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης», του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοσμά Αιτωλού 8, ΤΚ 15121 Πεύκη Αττικής, Μέλος.

3. Ιωάννης Ζέρβας του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΕ 555759, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ, κάτοικος Αθηνών, οδός Δ. Ράλλη 43−45, ΤΚ 11144 Αθήνα, Μέλος.

4. Κωνσταντίνος Τζοάννης του Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΕ 006918, Μηχανικός Πληροφορικής, Διευθυντής Έργων της «ΚΤΠ Α.Ε.» κάτοικος Αθηνών, οδός Μιαούλη 31, ΤΚ 18452 Αθήνα, Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Μίνωας Γαροφαλάκης του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΙ 971568, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοικος Κρήτης, οδός Αγίας Κυριακής 9, ΤΚ 73100 Χανιά, Μέλος.

6. Αναστάσιος Τζήκας του Αστέριου, με ΑΔΤ: ΑΕ 173666, Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θ. Σοφούλη 119, ΤΚ 15331 Θεσσαλονίκη, Μέλος.

7. Νικόλαος Ουζούνογλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΕ 007773, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών 1Α, ΤΚ 15122 Μαρούσι Αττικής, Μέλος.
8. Θεοδόσιος Τσαπέλας του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ 508713, Καθηγητής Πληροφορικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηπείρου 196, ΤΚ 18121 Κορυδαλλός, Μέλος.

9. Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ 179884, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής κάτοικος Αθηνών, οδός Αν. Παπούλια 74, ΤΚ 12244 Αιγάλεω Αττικής, Μέλος.
Εκπροσώπηση:
Το Δ.Σ. ύστερα εκλέγει τον Κωνσταντίνο Τζοάννη για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΚτΠ Α.Ε.», οποίος από την εκλογή του ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ιδρυτικό Νόμο της εταιρείας όπως ισχύει κάθε φορά, στο άρθρο 18 του καταστατικού όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και στον Κανονισμό της εταιρείας .

ΔΕΗ
Με βάση πρακτικό της Ειδικής Συνέλευσης των μετόχων της Μειοψηφίας , εκλέχθηκαν ως νέα Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι
Παύλος Θωμόγλου και Παναγιώτης Αλεξάκης.
Επίσης με το από 20.12.2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Πλειοψηφίας πλην των μετόχων της Μειοψηφίας σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος ο Αρθούρος Ζερβός.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος − Μηχανικός, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γεννηθείς στην Κέρκυρα το έτος 1952, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 616325/5.10.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 019763107. Θητεία του έως τις 20.12.2015.

2. Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ'
αριθμ. ΑΗ 520167/8.12.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 040043817. Θητεία του έως τις 29.6.2013.

3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου − Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1971, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ.
Τ 222068/31.3.1999 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 052593197. Θητεία της έως τις 29.6.2013.

4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο − Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/ Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στη Μονεμβάσια Λακωνίας το έτος 1953, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 024555/23.12.2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 026419765. Θητεία του έως τις 17.12.2015.

5. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεωλόγος, Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 097649/ 14.12.2009 Α.Δ.Τ. του
Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 061523722. Θητεία του έως τις 29.6.2013.

6. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο − Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 166440/26.4.1996 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 044319829. Θητεία του έως τις 29.6.2013.

7. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο − Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/ Εφοπλιστής/Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επι− μελητηρίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 570404/15.2.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 007327619. Θητεία του έως τις 29.6.2013.

8. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο − Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επιχειρηματίας − Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 362228/25.2.1976 Α.Δ.Τ. του Π.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.
003199141. Θητεία του έως τις 17.12.2015.

9. Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στον Άγιο Χριστόφορο Πτολεμαΐδας το έτος 1959, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 327767/4.3.2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 024643964. Θητεία του έως και 1.3.2013.

10. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1970, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 565423/13.5.2010 Α.Δ.Τ.
του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 071098966. Θητεία του έως τις 29.6.2013.

11. Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στη Μάλιστα − Κονίτσης Ιωαννίνων το έτος 1956, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 596570/19.6.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέου
Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 021794240. Θητεία του έως και 1.3.2013.

 

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline