Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019  00:47:36

Θα επανέλθει η αυστηρότερη διάταξη για φακελάκια και λαδώματα. Αντίρρηση από τον ΟΟΣΑ για την ενεργητική δωροδοκία, που μεταβλήθηκε σε απλό πλημμέλημα. Κύριο

Όχι μόνο κόντρα στο δημόσιο αίσθημα στην Ελλάδα οι φαύλες ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον Ποινικό Κώδικα, παραμονές των εκλογών αλλά και προκάλεσαν την απαξίωση διεθνών παραγόντων και ΜΜΕ.

Ετσι, με ανακοίνωσή του ο παγκόσμιος Οργανισμός επισημαίνει ότι η απόφαση της Ελλάδας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες ενώ μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της Διεθνούς Συνθήκης κατά της Δωροδοκίας

H Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία (OECD Working Group on Bribery) «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα στον τομέα της Δικαιοσύνης και σε ανακοίνωση του Οργανισμού επισημαίνεται ότι μπορεί να την οδηγήσουν σε παραβίαση της Συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας. Προειδοποίηση την οποία ήδη έλαβε σοβαρά υπόψη η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι έτοιμη να προβεί σε αναγκαίες αλλαγές-τροποποιήσεις-καταργήσεις απαράδεκτων διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα καθολικής μείωσης των ποινών...

Οπως σημειώνει, «η Ελλάδα τροποποίησε στις 11 Ιουνίου τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Διαδικασίας, με αποτέλεσμα το κύριο αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας να μετατραπεί από κακούργημα σε πλημμέλημα. Η Ομάδα Εργασίας ανησυχεί ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει μεγάλης έκτασης συνέπειες, που κυμαίνονται από το κλείσιμο ερευνών και διώξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη έως μία πιθανή παρεμπόδιση της διεθνούς συνεργασίας σε μελλοντικές υποθέσεις και μικρότερες περιόδους παραγραφής», ενώ σημειώνει ότι οι νέοι Κώδικες άρχισαν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2019, αφού εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της ελληνικής Βουλής πριν διαλυθεί για τις εθνικές εκλογές που έλαβαν χώρα στις 7 Ιουλίου 2019.

Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία θα διεξαγάγει έναν συμπληρωματικό έλεγχο της Ελλάδας «για την 3η φάση» με επιτόπια επίσκεψη εφέτος το φθινόπωρο και τη δημοσίευση έκθεσης αξιολόγησης τον Δεκέμβριο. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από κοινού με την Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), η οποία αποφάσισε, επίσης, να διεξαγάγει μία επείγουσα αξιολόγηση των αλλαγών που έκανε η Ελλάδα στον Ποινικό Κώδικά της.

«Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ μπορεί να αποφασίσει ότι απαιτούνται περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα μιας αποστολής υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ συμφώνησε, επίσης, να στείλει επιστολή στον έλληνα πρωθυπουργό. Η επιστολή θα παραθέτει τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίπτωση των αναθεωρημένων ποινικών μέτρων κατά τη διαφθοράς» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ομάδα Εργασίας αποφάσισε να αναλάβει μία συμπληρωματική εξέταση της Ελλάδας. «Το 2012, η Ελλάδα απέτυχε να ερευνήσει γρήγορα μία σημαντική υπόθεση δωροδοκίας από ξένο και να παράσχει έγκαιρη πληροφόρηση για τις προσπάθειές της κατά της Δωροδοκίας και, ως συνέπεια, η Ομάδα Εργασίας για τη Δωροδοκία διεξήγαγε μία αξιολόγηση για την τρίτη φάση το 2015». Πάντως, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι εάν αποσυρθεί με νέο νόμο η τελευταία τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε η ενεργητική δωροδοκία να περάσει και πάλι στην κατηγορία των κακουργημάτων, θα επανεξετασθεί και η αναγκαιότητα για συμπληρωματικό έλεγχο» σημειώνει.

Τέλος, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία συμφώνησε να εκδώσει επιστολή που θα αποσταλεί στον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Στην επιστολή θα αναφέρονται οι σοβαρές ανησυχίες του Οργανισμού σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των αναθεωρημένων ποινικών κυρώσεων κατά της διαφθοράς.

Η δισυπόστατη δωροδοκία υπαλλήλου

Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 235
Παθητική δωροδοκία

1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή ίση με το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήματος και μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήματος μη αποτιμητού σε χρήμα, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης.»
Άρθρο 69

Το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 236

Ενεργητική δωροδοκία
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή ίση με το πεντηκονταπλάσιο του ωφελήματος και μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Σε περίπτωση ωφελήματος μη αποτιμητού σε χρήμα, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, καθώς και υποχρεωτική χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα