Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020  05:08:39

Oι αδελφοί Αγγελόπουλοι πέτυχαν χθες μια πρώτη μικρή νίκη για την πνευματική .... ανικανότητα του πατέρα τους Κωνσταντίνου. Κύριο

Τι αποφαίνεται και ποιές διαδικασίες ορίζει η εφετειακή απόφαση. Κίνδυνος να ανατραπεί η αρχική ευνοϊκή απόφαση υπέρ του μεγαλοβιομήχανου.

Αγεφύρωτες οι σχέσεις τους και με οξύτητα χαρακτηρισμών αλλά και επιδιώξεων από κάθε πλευρά. Προχθές το Μονομελές Εφετείο αποφάσισε ότι απαιτούνται κι άλλα αποδεικτικά ιατρικά στοιχεία για να καταλήξει σε ασφαλή κρίση για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ζητούν ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.

Νέα δίκη, νέα διπλή πραγματογνωμοσύνη και νέα παράταση στη δικαστική κρίση για το ποιος θα συνεχίσει να ηγείται της μικρής αυτοκρατορίας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Αυτή είναι η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και αποκάλυψε το Μononews.
Η πρόεδρος Εφετών δεν κατάφερε να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το αν ο επιχειρηματίας μπορεί να διευθύνει τον κολοσσό των επιχειρήσεων του. Ή εάν τα προβλήματα υγείας του, καθιστούν αναγκαίο τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.
Αυτό το τελευταίο ζητούν οι δύο γιοι του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Έχουν προσφύγει στο Εφετείο, ζητώντας να ακυρωθεί η πρωτοβάθμια απόφαση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο είχε κρίνει τον πατέρα τους νοητικά υγιή και ικανό να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις και να διοικεί τις εταιρείες του, απορρίπτοντας το δικό τους αίτημα για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.

Η ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΡΗΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΈΡΑ

Στο δικαστικό εμφύλιο του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με τους γιους του, αμφότεροι «έριξαν» στην υπέρ πάντων μάχη τους (για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος στις επιχειρήσεις και την περιουσία) δεκάδες γιατρούς αλλά και στενούς συνεργάτες του πατριάρχη της οικογένειας.
Οι άκρως αντιφατικές μαρτυρίες τους οδήγησαν σε αδυναμία έκδοσης απόφασης για τον ορισμό ή όχι δικαστικού συμπαραστάτη για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Τελικά το Μονομελές Εφετείο δεν εξέδωσε οριστική απόφαση για το αν θα «εξαφανίσει» την πρωτόδικη απόφαση που έκρινε τον 74χρονο ικανό να συνεχίσει να ηγείται της μικρής αυτοκρατορίας του.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι απαιτούνται κι άλλα αποδεικτικά ιατρικά στοιχεία για να καταλήξει σε ασφαλή κρίση για την κατάσταση της υγείας και τις ικανότητες του κ. Αγγελόπουλου.

Έτσι, διέταξε την επανάληψη της δίκης και διόρισε δύο νέους ιατρικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν προθεσμία 90 ημερών από την αποδοχή του διορισμού τους, για να παραδώσουν την πλήρως αιτιολογημένη έκθεση τους για το βιομήχανο.
Η απόφασή και το σκεπτικό της προέδρου Εφετών, θεωρείται από την πλευρά των γιων και κληρονόμων ότι ουσιαστικά, έκανε δεκτό το δεύτερο σκέλος του αιτήματος των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.
Τα δύο αδέλφια ζητούσαν από το δικαστήριο, εάν δεν ορίσει δικαστικό συμπαραστάτη, να διατάξει συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τον πατέρα τους.

«Αντιφατικές επιστημονικές απόψεις»

Για να καταλήξει το Δικαστήριο στην υπ' αριθμ.5598/2019 απόφαση του, έλαβε υπόψιν δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και γνωματεύσεις ψυχιάτρων και νευρολόγων, παλαιότερες ιατρικές εξετάσεις και πρακτικά από έκτακτες ή προγραμματισμένες νοσηλείες του 74χρονου.
Στην απόφαση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ένορκες καταθέσεις πολύ στενών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του.

Στην κορυφή των αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκεται η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ορισμένου από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο πραγματογνώμονα Νικολάου Σκαρμέα, καθηγητή νευρολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ωστόσο, οι εκ διαμέτρου αντίθετες επιστημονικές απόψεις που εκφράστηκαν, από τους γιατρούς-μάρτυρες των δύο πλευρών, οδήγησαν την δικαστική λειτουργό στην απόφαση για τη διενέργεια νέας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης:

«Εν όψει των αντιφατικών στοιχείων και μετά από προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κρίνεται επιβεβλημένη η συμπληρωματική απόδειξη. Η διενέργεια νέας ιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθόσον η διενεργηθείσα αντιφάσκει με άλλα αποδεικτικά μέσα προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάσταση της ψυχικής και πνευματικής υγείας του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με επιστημονικό τρόπο και αν αυτός μπορεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίσει τον εαυτό του και τις υποθέσεις του.»

Οι μαρτυρίες γιατρών και συνεργατών του Κ.Αγγελόπουλου

Το Mononews, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες από τα θέματα υγείας αλλά και από τα συμπεράσματα όσων εξέτασαν τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, παραθέτει αποσπάσματα καταθέσεων γιατρών και στενών συνεργατών του βιομηχάνου, έτσι όπως περιλαμβάνονται στη με αριθμό 5598/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Οι γιοι του βιομηχάνου, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, για να πείσουν το δικαστήριο ότι ο πατέρας τους πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση καθώς, όπως λένε, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αδυνατεί να φροντίζει μόνος τις υποθέσεις του, προσκόμισαν ένορκες καταθέσεις των πιο στενών συνεργατών του στις επιχειρήσεις του.

• Σε ένορκη κατάθεση, ο πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Arkadia κ.Μανίας υποστήριξε ότι ήταν αδύνατο να γίνει με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο κάποια σοβαρή συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, απόψεων και σκέψεων.
• Σε ένορκη κατάθεση, ο διοικητικός διευθυντής της εταιρείας Χαλυβουργική κ.Ιωάννου υποστήριξε ότι ο κ.Αγγελόπουλος φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να εκφράσει καμία βούληση αφού αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τα όσα εγγράφως ή προφορικώς ανακοινώνονται, πολύ δε περισσότερο να τα επεξεργαστεί για να μπορέσει να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις.
• Στη δική του κατάθεση, ο διευθύνων σύμβουλος των ναυτιλιακών εταιρειών της οικογένειας κ.Ματθαίου υποστηρίζει ότι η επικοινωνία του με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο έχει καταστεί δύσκολη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιληφθεί ικανοποιητικά εάν εκείνος κατανοεί πλήρως τα ζητήματα για τα οποία τον ενημερώνει και να υπάρχει δυσκολία στο να λαμβάνει οδηγίες από αυτόν.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι είναι πλήρως ικανός να επιμελείται των υποθέσεων του και το Μονομελές Πρωτοδικείο είχε πλήρως αποδεχθεί τον ισχυρισμό και τα αποδεικτικά του στοιχεία.

Οι γιοι του επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο και πιστοποιητικό νευρολόγου από ιδιωτικό θεραπευτήριο (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών), στο οποίο η γιατρός υποστηρίζει ότι ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος παρουσιάζει προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του.
Στο σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου αναφέρεται ότι τα όσα υποστηρίζει η συγκεκριμένη γιατρός – νευρολόγος «δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε από την διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη, ούτε από τις μεταγενέστερες κλινικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από τους ειδικούς γιατρούς».

Στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο προτεινόμενος από τους υιούς Αγγελόπουλου μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 74χρονος δεν διαθέτει συνθέτη κριτική ικανότητα που είναι απαραίτητη για το ρόλο του ως επιχειρηματίας κι ότι είναι ευάλωτος επίδρασης τρίτων.
Αντίθετα, ο μάρτυρας που κατέθεσε για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, υποστήριξε ότι τα θέματα υγείας του έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των διαρκών θεραπειών, ότι έχει πλήρη λειτουργικότητα και πλήρη δυνατότητα να αντιληφθεί, να κατανοήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει αποφάσεις, τις οποίες αυτός θεωρεί σωστές.

Η πρώτη πραγματογνωμοσύνη

Η έκθεση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα Ν. Σκαρμέα (ο οποίος έχει μηνυθεί από τους υιούς Αγγελόπουλου) καταλήγει στο ότι ο ασθενής δεν πάσχει από νοητική διαταραχή και δεν έχει μειωμένη ικανότητα μνήμης. Ο πραγματογνώμονας θεωρεί ότι ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος έχει ανάγκη επίβλεψης και φροντίδας από τρίτο άτομο, κυρίως λόγω των σωματικών νοσημάτων του, αντίθετα τα συμπεράσματα των δοκιμασιών που επέβαλε τον κ.Αγγελόπουλο «τεκμηριώνουν την ικανότητα του να επιμελείται καθολικά μόνος του των υποθέσεων του διότι είναι σε θέση να εκτιμήσει τα συμφέροντά του».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης:

«Τα συμπεράσματα της έκθεσης του πραγματογνώμονα επιβεβαιώθηκαν και από πέντε νευρολόγους και ψυχιάτρους, οι οποίοι εξέτασαν τον Κ.Αγγελόπουλο από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2018. Επιπλέον δύο ψυχιατρικές και νευρολογικές εκθέσεις λένε ότι ο κ.Αγγελόπουλος διατηρεί άθικτες τις νοητικές λειτουργίες και την ικανότητά του για λήψη αποφάσεων με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ φέρουν τον ασθενή να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την προ τριετίας εξέταση, της γενικής κατάστασης του.»

«Τεράστια περιουσία»

Η πρόεδρος Εφετών, στο σκεπτικό της απόφασης της, κάνει εκτενή αναφορά στη δυναστεία των επιχειρήσεων του κ.Αγγελόπουλου ( κυρίως στη Χαλυβουργική) αλλά και τη μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Θέλοντας να καταδείξει την αναγκαιότητα διενέργειας μιας νέας πραγματογνωμοσύνης, προς αποφυγή έκδοσης μιας λανθασμένης απόφασης για ορισμό ή όχι δικαστικού συμπαραστάτη, η δικαστικός αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο κ. Αγγελόπουλος είναι κύριος μέτοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Χαλυβουργική ΑΕ που αποτελεί ιστορική ελληνική βιομηχανία η οποία έχει μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.
Είναι μέτοχος των εταιρειών του ναυτιλιακού ομίλου της οικογένειάς του που έχουν την κυριότητα και διαχείριση 25 ποντοπόρων πλοίων, τεράστιου οικονομικού αντικειμένου.

Συμμετέχει σε οικογενειακές εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Είναι κύριος μεγάλης ατομικής περιουσίας που περιλαμβάνει ακίνητα μεγάλης αξίας καθώς και μείζονες καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής.»

Τα ερωτήματα στους νέους πραγματογνώμονες

Ο πρώτος πραγματογνώμονας που διόρισε το δικαστήριο είναι ψυχίατρος, τέως διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και ο δεύτερος νευρολόγος- ψυχίατρος, καθηγητής ψυχοφυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέσα σε 20 ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης αυτής της απόφασης του δικαστηρίου και αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας, θα πρέπει να εξετάσουν τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και να γνωμοδοτήσουν εγγράφως, με πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρουν κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την έκθεση τους θα πρέπει να παραδώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία ενενήντα ημερών από την ημέρα που θα αποδεχθούν το διορισμό τους.
Το δικαστήριο καλεί τους δύο πραγματογνώμονες να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

«Α) Εάν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος πάσχει από τέτοια νοητική διαταραχή
που οδηγεί στο να παρουσιάζει νοητικά ελλείμματα ως προς την καθημερινή ατομική οικογενειακή και επαγγελματική λειτουργικότητα του, η οποία συνεπάγεται αδυναμία του να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Β) Σε καταφατική περίπτωση εάν πρόκειται για διαρκή νόσο που παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης του και αποκλείει τη χρήση του λογικού του.

Γ) Να διευκρινιστεί εάν έχει επαρκή λειτουργία του συνόλου των γνωσιακών λειτουργιών που τον καθιστούν πλήρως λειτουργικό. (...) Εάν εξαιτίας αυτής της νόσου αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του και σε ποιο βαθμό. Και ειδικότερα εάν καθίσταται ανίκανος για όλες ή ορισμένες μόνο δικαιοπραξίες που απαιτούν σύνθετη κριτική ικανότητα, για τις αυξημένες νοητικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για το ρόλο του ως επιχειρηματίας.

Και ειδικότερα, εάν είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντα του, να διαμορφώσει τη βούληση του και να λάβει αποφάσεις σοβαρές κατά τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεών του Ελλάδα και στο εξωτερικό ενόψει του ότι είναι κύριος μέτοχος μεγάλης ατομικής περιουσίας.»

Σε μία νέα δίκη και βάσει πλέον των πορισμάτων των δύο πραγματογνωμόνων, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα οριστεί ή όχι δικαστικός συμπαραστάτης στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline