Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020  02:13:44

Γιατί νοσούν διπλά «Ερρίκος Ντυνάν» και Ε.Ε.Σ. Θέλουν εξυγίανση και αλλαγές. Αιχμηρές διατυπώσεις του υπουργού Υγείας, μπροστά στο νέο αδιέξοδο. Κύριο

Το πρόβλημα για 1.700 εργαζόμενους και η πρώτη ένοχη υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης, αλλά και ασόβαρης διοίκησης. Ουδεμία αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (γιατρός, ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών, πρώην ΔΗΜΑΡ): Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι το θέμα του Ερρίκος Ντυνάν βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Πρόκειται να πωληθεί την ερχόμενη περίοδο. Δε θα αναφερθώ στο μέγα σκάνδαλο -ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο- της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο της υγείας. Βλέπουμε ένα εξαιρετικά ευγενές εγχείρημα το οποίο είναι να δημιουργηθεί ένα μη κρατικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ανοίγοντας έναν πολύ μεγάλο δρόμο. Αυτό το εγχείρημα εκτροχιάστηκε τελείως και τα χρήματα, τα οποία δόθηκαν από απλούς ανθρώπους για ένα συγκεκριμένο ανθρωπιστικό σκοπό, καταλήγουν τελικά στον εμπορικό χώρο.

Τα ερωτήματά μου είναι τρία.

Το πρώτο ερώτημα θέλω να το θέσω καθαρά σε μια πολιτική βάση. Δεν ενδιαφέρει σε αυτό το ερώτημα η νομότυπη, αν θέλετε, πτυχή του προβλήματος. Πώς νομιμοποιείται πολιτικά ένα ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε με χρήματα του Ερυθρού Σταυρού από χρήματα δωρητών, να καταλήγει να χρηματοδοτεί τελικά τον εμπορικό ιδιωτικό τομέα.

Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα διερευνηθούν και πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες γι' αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
Και το τρίτο ερώτημα αφορά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Ερυθρών Σταυρών όσον αφορά στα διάφορα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και τις διάφορες ατασθαλίες θα λέγαμε που φαίνονται ότι υπάρχουν όχι μόνο στο ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν αλλά επίσης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Αυτές είναι οι τρεις βασικές ερωτήσεις.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):
Κύριε συνάδελφε, εμείς εδώ συζητούμε πολιτικά αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι το νομικό καθεστώς που διέπει το κοινωφελές ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν είναι καθεστώς το οποίο ουσιαστικά αφορά τη δραστηριότητα οποιασδήποτε επιχείρησης λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Αυτά λέει ο ν.2071/1992 και ο ν.2082/1992 με τον οποίο επίσης αναγνωρίστηκε η σύσταση από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό του κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Νοσηλευτικό Ίδρυμα Κοινωφελές Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ερρίκος Ντυνάν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Γνωρίζετε από απαντήσεις που έχω δώσει και άλλη φορά στη Βουλή ότι η επισπεύδουσα αρχή για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ερρίκος Ντυνάν ήταν η Λαϊκή Τράπεζα η οποία έχει δανειοδοτήσει γενναιόδωρα το Ερρίκος Ντυνάν. Ξεκίνησε τη διαδικασία ούτως ώστε μπροστά στο αδιέξοδο της λειτουργίας του ιδρύματος να εξευρεθεί επενδυτής ο οποίος θα εγγυάτο με την προσφορά του τη συνέχιση της λειτουργίας του Ερρίκος Ντυνάν.

Ατυχώς για όλους μας η Λαϊκή Τράπεζα υφίσταται την περιπέτεια που είναι γνωστή σε όλους μας λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία. Η όλη υπόθεση περιπλέκεται έτι περισσότερο. Τα δάνεια που είχε συνάψει η Λαϊκή Τράπεζα -με διαφόρους, όχι μόνο με το Ερρίκος Ντυνάν- μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός διαχειριστής αυτής της υπόθεσης.

Δυστυχώς, φοβούμαι ότι και αυτή η διαδικασία η οποία ξεκίνησε δεν θα τελεσφορήσει, εάν δεν υπάρχει η επισπεύδουσα Αρχή, η οποία θα επιμείνει στην εξυγίανση και στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ερρίκος Ντυνάν.
Εμείς από την πλευρά μας ως Κυβέρνηση και χάριν των εργαζομένων, αλλά και της λειτουργίας του Νοσοκομείου, για τρίτη φορά εκδώσαμε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και εξασφαλίσαμε την ασφαλιστική ενημερότητα, αναλαμβάνοντας τεράστιο βάρος. Το να δίνεις ασφαλιστική ενημερότητα σε ένα ίδρυμα, βεβαίως κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, αλλά ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι μικρή υπόθεση, διότι υπάρχουν ευθύνες, όπως σωστά αναφέρατε, στη διαχείριση, των οποίων ο έλεγχος αναστέλλεται με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Και δεν είναι αυτό στις προθέσεις μας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι από την άλλη να εξασφαλίζουμε τη λειτουργία του Ερρίκος Ντυνάν.

Θα αναφερθώ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στη δευτερομιλία μου, αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, σε ό,τι αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες και ευθύνες, οι οποίες περιορίζονται αφενός στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου στη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης, όχι προς το Ερρίκος Ντυνάν, γιατί δεν δίδεται, αλλά προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έχουν διαταχθεί οι έλεγχοι ως όφειλα.

Προσφάτως έφθασε στο Υπουργείο προγενέστερος έλεγχος που είχε διαταχθεί από προηγούμενη πολιτική ηγεσία, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε ό,τι αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για προηγούμενα έτη και θα πάρει το δρόμο του προς τη δικαιοσύνη αυτό το πόρισμα του ελέγχου, το οποίο ήρθε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εν συνεχεία, για οποιονδήποτε έλεγχο έχει ασκηθεί και τίθεται υπ' όψιν μου το πόρισμα των ελεγκτών, εγώ θα πράττω αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να πράξω.
Δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει επιείκεια. Υπάρχει απαίτηση, όπως σωστά το θέσατε, για διαφάνεια, για καταλογισμό ευθυνών, διότι πρόκειται για μία υπόθεση η οποία δεν μπορεί να στιγματίζει τη δημόσια ζωή της χώρας περαιτέρω.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καταγράφω ότι το βασικό θέμα το οποίο επικαλείστε είναι ο ιδιωτικός χαρακτήρας του Ερρίκος Ντυνάν και προφανώς αυτό το οποίο λέτε είναι εντελώς βάσιμο. Βέβαια, αυτό είναι μέρος του προβλήματος, διότι είναι εντελώς παράδοξο, για να μην πω παράξενο, να αντιμετωπίζουμε ένα ίδρυμα όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή το Ερρίκος Ντυνάν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μία ανώνυμη εταιρεία. Εδώ υπάρχει ένα κενό, αλλά βέβαια, αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Ξέρετε ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει προτάσεις πάνω σ' αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μία Αρχή, η οποία να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ του κράτους και κοινωφελών ιδρυμάτων, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σ' αυτό.

Θέλω, όμως, να πω τα εξής: Καταρχήν, για το μέγεθος του σκανδάλου. Εάν αθροίσουμε το έλλειμμα του Ερρίκος Ντυνάν και τις οφειλές του, φθάνουμε περίπου στα 300 εκατομμύρια, τα οποία στην ουσία κλάπηκαν από τους δωρητές του Ερυθρού Σταυρού. Θεωρώ ότι η πολιτεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη.

Όσον αφορά τώρα την καρδιά του προβλήματος και σχετικά με το ιδιωτικό καθεστώς το οποίο αναφέρατε, το ιδιωτικό καθεστώς δεν αναιρεί δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι το κράτος συμμετείχε στη διαχείριση αυτού του ιδιωτικού φορέα. Το κράτος είχε τρεις εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο και απ' όσο ξέρω, από το 2006 και μετά είχε τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είχε και την οικονομική ευθύνη της διαχείρισης. Άρα, υπάρχει μία άμεση πολιτική ευθύνη των κυβερνήσεων που διόρισαν αυτούς τους εκπροσώπους. Και αυτό, βέβαια, δεν αναιρείται από το ιδιωτικό καθεστώς του Ερρίκος Ντυνάν.

Το δεύτερο στοιχείο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το Ερρίκος Ντυνάν, όπως και ο Ερυθρός Σταυρός, έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Είναι ιδρύματα, τα οποία είναι υπό την εποπτεία του κράτους. Είναι η αρχή του ιδρύματος.
Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής: Πολύ σωστά αναφέρατε τους ελέγχους που έχουν γίνει. Καταρχήν, γιατί αυτοί οι έλεγχοι άρχισαν μόνο το 2010, ενώ τα προβλήματα ήταν γνωστά από πριν; Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, που έγιναν το 2010 από το ΣΔΟΕ, το 2011 από το ΣΕΥΠ και τώρα αυτού του ελέγχου τον οποίο διατάξατε –και σωστά κάνατε- το 2013; Ποια είναι τα αποτελέσματα και κυρίως ποια μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση, όταν είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο παράδοξο, το οποίο συνίσταται στο ότι αυτή η Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη γι' αυτό το θέμα, που είναι υπεύθυνη γι' αυτές τις σπατάλες, είναι τώρα η Διοίκηση η οποία θα διαπραγματευθεί την πώληση;

Και το λέω, διότι έχω βάσιμες πληροφορίες ότι ο τρόπος που θα διοργανωθεί η πώληση είναι σκανδαλώδης.
Ακούω ορισμένα ποσά τα οποία είναι συμβολικά, εάν σκεφθούμε ότι αυτό το Ίδρυμα είναι ένα νοσοκομείο πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σε ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, αν αθροίσουμε και τη φήμη την οποία έχει αποκτήσει, έχει μία τεράστια αξία. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε τους όρους με τους οποίους θα γίνει αυτή η πώληση.

Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής: Είσαστε διατεθειμένος αυτό το θέμα να το παραπέμψετε στη δικαιοσύνη; Άμεσα, όμως, διότι το θέμα τίθεται τώρα. Εάν ακολουθήσουμε τους ρυθμούς της δικαιοσύνης, το χάσαμε το τρένο. Είσαστε διατεθειμένος να ζητήσετε την αλλαγή της διοίκησης και είσαστε διατεθειμένος να το κάνετε με ασφαλιστικά μέτρα;
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και για τους εργαζόμενους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε, να κάνουμε το παν -και η Κυβέρνηση και το Υπουργείο σας- για να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω τι σκέφτεστε να κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):
Κύριε συνάδελφε, ουδεμία σκανδαλώδης αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα γίνει ανεκτή από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Καμμία περίπτωση δεν υπάρχει να ανεχθούμε τέτοιες πρακτικές. Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, για να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε μεθόδευση.

Στη διαχείριση αυτής της κρίσης, επιτρέψτε μου να μην αποκαλύπτω εδώ -όχι για άλλους λόγους, αλλά για λόγους αποτελεσματικότητος- ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας. Και πρέπει να σας πω ότι βεβαίως διέπεται από τους κανόνες, τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, αλλά υπάρχει και το δημόσιο συμφέρον. Επομένως -και με την παρουσία και του αξιότιμου Προέδρου, του κ. Κακλαμάνη, που γνωρίζω την ευαισθησία του- σας διαβεβαιώνω κι εσάς και τον κύριο Πρόεδρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε την οποιαδήποτε σκιά.

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επισπεύδουσα αρχή την τράπεζα, με απόλυτη διαφάνεια, εάν απαιτηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτές θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και όχι εκ των υστέρων, και βεβαίως με απόλυτο έλεγχο και εν συνεχεία καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», πράγματι συμβαίνουν καταστάσεις οι οποίες δεν εξηγούνται με τη λογική. Δεν είναι ευεξήγητη η συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι αναδεικνύονται πρόεδροι του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού». Μετ' ολίγον κάμπτονται, υπό το βάρος της οποιασδήποτε –ακούστε- προτάσεως μομφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» και μετά αναδεικνύεται άλλος πρόεδρος, ο οποίος δι' επιστολής γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ερρίκος Ντυνάν» ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του διότι είναι απασχολημένος.

Αυτά συμβαίνουν στον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό». Διότι υπάρχει καταστατικό το οποίο έχει απορρίψει ο διεθνής οργανισμός «Ερυθρός Σταυρός» και δεν συμμορφώνεται η σημερινή διοίκηση του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».
Μην θεωρεί η διοίκηση του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» και παρακαλώ καμμία και κανένας κύριος από εσάς, ότι απέναντι σε αυτήν την υπόθεση αδιαφορεί η ελληνική Κυβέρνηση.
Η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και των Οργανισμών που υπάγονται, μετέφερε και την αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» στο Υπουργείο Εργασίας και ο Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας εκπροσωπεί την Κυβέρνηση στον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό».

Από την άλλη πλευρά εμείς από τον τακτικό μας προϋπολογισμό επιχορηγούμε με 13 εκατομμύρια τη λειτουργία του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού». Είναι γενναιόδωρη χρηματοδότηση. Αυτές οι συνθήκες συνθέτουν, συγκροτούν το πεδίο εντός του οποίου μπορούν να εκδηλωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι με αυστηρή προσήλωση στις διατάξεις οι οποίες ισχύουν, στις δυνατότητες που έχει η Κυβέρνηση είτε στο πρόσωπο του Υπουργού Υγείας είτε στο πρόσωπο του Υπουργού Εργασίας θα εξαντληθούν τα περιθώρια ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην πάρει τις διαστάσεις, τις οποίες εσείς περιγράψατε με εξαιρετική ευαισθησία, και με μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Αυτή είναι και η δική μας θέση: «Μηδενική ανοχή».

Επειδή, όμως, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα της διαχειρίσεως, αλλά αφορά και το μέλλον χιλίων πενήντα εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν» και περίπου πεντακοσίων εργαζομένων στον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν -και σας είπα αναλαμβάνοντας και κόστος με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου- εξαντλώντας τις δυνατότητες του ΕΟΠΥΥ να μεταβιβάζουμε κατά καιρούς κεφάλαια, για να εξασφαλιστεί η όποια εξόφληση έναντι των οφειλομένων στους εργαζομένους και τα λειτουργικά του Νοσοκομείου.Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, η οποία έγινε δυσχερέστερη εξαιτίας των αλλαγών στην Κύπρο. Όπως και να έχει όμως -θα πω μια τελευταία φράση- εμείς θα σταθούμε με ευθύτητα, με παρρησία, με σθένος και δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η υπόθεση αυτή σε μια ένοχη υπόθεση για όλους μας και κυρίως δεν θα επιτρέψουμε να διασύρεται η χώρα μας στη διεθνή κοινότητα.

 

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline