Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017  14:53:20

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της «Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΚΑΝΑ ΑE» ορίστηκε η ανακατανομή των ιδιοτήτων και αξιωμάτων μεταξύ των μελών του ΔΣ και η ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας.

Νέος πρόεδρος, νέες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης από Γάλλους και Έλληνες επικεφαλής και επιτελείς στην γνωστή εταιρεία καλλυντικών "L' OREAL HELLAS Α.Ε.", που εδρεύει στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.

Νέες προτεραιότητες, φιλόδοξα σχέδια για επενδύσεις παρά την κρίση, διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ιεραρχία βασισμένη σε ρόλους, καθήκοντα αλλά και σε δυνατότητες υπογραφής, δηλαδή δέσμευσης στην πολυπρόσωπη και μεγάλη Α.E. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ".

Πρώτες νέες ρυθμίσεις η νέα διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας στην τράπεζα Citibank N.A., στα υποκαταστήματα και στις συνδεδεμένες με αυτήν τράπεζες ως ακολούθως:

Γνωστά πρόσωπα της οικονομίας και των επιχειρήσεων, αναλυτές και άλλοι ειδικοί επιστήμονες συγκροτούν το νέο Δ. Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Α. Ε. Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και με δ.τ. «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS», που εδρεύει στο δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, με πενταετή θητεία.

Σελίδα 236 από 237

Tο νέο online lifestyle περιοδικό!

logo5

line chart   Ισοτιμία νομισμάτων

ισοτιμια ευρω δολλαριου

H ζωντοχήρα ξαναχτυπά με βιβλίο online:

logo-story

news   Πρωτοσέλιδα