Κυριακή 19 Αυγούστου 2018  06:53:03

Θλιβερές διαπιστώσεις για τα φαινόμενα απληστίας, κλοπής και εκμετάλλευσης των πελατών- θυμάτων. Από την πλευρά του, το υπουργείο Ανάπτυξης συστήνει στους πολίτες προσοχή όσον αφορά τους ζυγούς ακριβείας αυτών καταστημάτων.

Το συμβούλιο των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ, ύστερα από 16 ώρες συνεχών διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμφώνησε επί του ύψους του κοινοτικού προϋπολογισμού για το 2014.

Μικρή αποκλιμάκωση του δανειακού κόστους της χώρας, κατά 5 μονάδες βάσης, παρατηρήθηκε κατά τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αντλώντας 1,3 δισ. ευρώ.

Πότε μπορεί η προκαταβολή στις επενδύσεις μπορεί να είναι το 50%, αλλά και το 100% του συνόλου. Οι εγγυήσεις. Η κοινή απόφαση των τριών αρμόδιων υπουργών και το Προεδρικό Διάταγμα 158/13.

Σύντομα, μετά από τριών μηνών καθυστέρηση, η τρίτη - τελική φάση παραχώρησης του συγκροτήματος σε ιδιώτες. Η δεύτερη φάση και ο πίνακας των ενδιαφερόμενων εταιρειών και προσώπων από τον Μάιο. Οι αρμοδιότητες στα ανώτερα στελέχη της Α.Ε.

Η συγκέντρωση των εξουσιών-και ποιών- στο πρόσωπο του επικεφαλής Κωνσταντίνου Φιτσώρου. Η εταιρεία την οποία πετροβολούν ιστοσελίδες ελεγχόμενες από Έλληνες φαρμακοβιομηχάνους, με συχνά ανακριβείς και κίτρινους χαρακτηρισμούς. Ρατσιστικούς και συκοφαντικούς.

Σελίδα 177 από 183