Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018  18:39:05

Θα υπάρξει παραίτηση επικεφαλής στελέχους από την γνωστή εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας; Θα είναι η δεύτερη στο ΔΣ της εταιρείας «INTRACOM ΑΕ Telecom».

Νέες εξουσιοδοτήσεις, ακυρώσεις παλαιότερων αρμοδιοτήτων, νέα πρόσωπα με ισχυρές εξουσίες στην Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής ING. 

Μόνο με ετήσια θητεία και όχι για περισσότερο χρόνο, εκλέχθηκαν οι νέοι επικεφαλής της «FORD MOTOR Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο δήμο Περιστερίου Αττικής.

Να και μια «φιλολαϊκή» επιλογή της Κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, για φθηνότερο εισιτήριο εισόδου στα διάφορα Καζίνο ολόκληρης της χώρας.

Όλοι αυστηροί σχεδιασμοί για τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις στο σύνολο του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης.

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της «Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΚΑΝΑ ΑE» ορίστηκε η ανακατανομή των ιδιοτήτων και αξιωμάτων μεταξύ των μελών του ΔΣ και η ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας.

Νέος πρόεδρος, νέες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης από Γάλλους και Έλληνες επικεφαλής και επιτελείς στην γνωστή εταιρεία καλλυντικών "L' OREAL HELLAS Α.Ε.", που εδρεύει στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.

Νέες προτεραιότητες, φιλόδοξα σχέδια για επενδύσεις παρά την κρίση, διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ιεραρχία βασισμένη σε ρόλους, καθήκοντα αλλά και σε δυνατότητες υπογραφής, δηλαδή δέσμευσης στην πολυπρόσωπη και μεγάλη Α.E. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ".

Σελίδα 179 από 180