Ηλίας Ηλιόπουλος: Η Δημοκρατία της Κορέας: Ένα διεθνές «success story»!

Την 3ην Οκτωβρίου, η Δημοκρατία της Κορέας εορτάζει την δημιουργίαν του Κορεατικού Έθνους (Tangun Day ή Gaecheon-gol), εν έτει 2.333 π.Χ. Τότε ιδρύθη το πρώτον Βασίλειον της Κορέας υπό του Πρίγκηπος Tangun Wanggom, το επονομασθέν Go-Joseon (ή Choson), γνωστόν και ως Παλαιά Κορέα (Old Korea, 2333 - 206 π.Χ.).


Ο εφετινός εορτασμός συμπίπτει με την θαυμαστή επιτυχία της Δημοκρατίας της Κορέας εις την αντιμετώπισιν της επιδημίας του νέου κορωνοϊού. Πράγματι, καίτοι ο αριθμός των κρουσμάτων και θανάτων εξ αιτίας του COVID-19 εξακολουθεί να αυξάνει εις πολλές περιοχές του κόσμου, η Δημοκρατία της Κορέας εδείχθη ικανή να ελέγξει την εξάπλωσιν της επιδημίας, αποφεύγουσα την παράλυσιν τόσον του εθνικού της συστήματος υγείας όσον και της εθνικής της οικονομίας. Συνεπεία τούτου, η «Νότιος Κορέα» έχει καταγράψει αριθμόν 20.000 επιβεβαιωθέντων κρουσμάτων και 324 θανάτων, συμφώνως προς το Κέντρον Ελέγχου και Προλήψεως Λοιμώξεων της χώρας. Κατ' αντιδιαστολήν, οι ΗΠΑ υπερέβησαν εσχάτως το φράγμα των έξι εκατομμυρίων κρουσμάτων και μετρούν, φευ, άνω των 183.000 θανάτων εξ αιτίας της επιδημίας, συμφώνως προς το Πανεπιστήμιον Τζων Χόπκινς.

Όθεν ανακύπτει το ερώτημα: Πώς επέτυχε αυτόν τον θαυμαστόν άθλον η απω-ασιατική πολιτεία των 52.000.000 κατοίκων; Επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο (Ντένβερ) δημοσιευθείσα εις την Αμερικανικήν Επιθεώρησιν Δημοσίας Διοικήσεως απεφήνατο ότι «οι κρίσιμοι παράγοντες του συστήματος Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Δημοσίας Υγείας της Νοτίου Κορέας, οι οποίοι επέφεραν την επιτυχίαν, είναι τα Εθνικά Σχέδια Λοιμωδών Νοσημάτων, η Σύμπραξις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέως, η αυστηρά επιτήρησις των κοινωνικών επαφών, το ευπροσάρμοστον Σύστημα Προνοίας και Υγείας και, τέλος, η υπεύθυνος Πληροφόρησις των πολιτών υπό της Κυβερνήσεως». Το τελευταίον σημείον χρήζει ιδιαιτέρως της προσοχής μας. Εν συγκρίσει προς λοιπές χώρες, οι πολίτες της Νοτίου Κορέας εμφανίζουν μεγαλυτέραν ετοιμότητα συμμορφώσεως προς τα μέτρα τα διατασσόμενα παρά του κράτους, καθώς έδειξεν έρευνα διεξαχθείσα υπό του Ινστιτούτου Μελλοντικής Διακυβερνήσεως διαγενομένου του τρέχοντος έτους 2020.

Βεβαίως, η ορθή και πληρεστέρα εκτίμησις της επιτυχίας της Δημοκρατίας της Κορέας εις την αντιμετώπισιν της επιδημίας του κορωνοϊού απαιτεί συνεκτίμησιν της συνεργείας ηθικών, πολιτισμικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Οι μεταξύ κράτους και κοινωνίας σχέσεις είχαν οικοδομηθεί υπό τας συνθήκας τας κρατούσας κατά την εποχή του Πολέμου της Κορέας – πολέμου επιβιώσεως έναντι του Κομμουνιστικού Ολοκληρωτισμού – καθώς και του επακολουθήσαντος Ψυχρού Πολέμου. Υπό τοιαύτας περιστάσεις, το κράτος ήτο – και, εάν θέλομε να είμεθα φιλαλήθεις, ώφειλε να είναι – σαφώς αυταρχικόν.

Ο εξέχων πολιτειολόγος της Νοτίου Κορέας Choi Jang-jip, εντρυφήσας εις την διεργασίαν κρατογενέσεως της χώρας του, απεφάνθη ότι, λόγω Πολέμου της Κορέας και Ψυχρού Πολέμου, η οικοδόμησις του μεταπολεμικού κράτους εις Νότιον Κορέαν συνεδέθη με την εσκεμμένην αποφυγήν πολιτικών ερίδων αντιστοιχουσών, θεωρητικώς τουλάχιστον, προς κοινωνικές διαμάχες, ως συνέβη εν Δυτική Ευρώπη. Η εν ονόματι της Εθνικής Ασφαλείας απονομιμοποίησις των πολιτικών και κοινωνικών ερίδων εσήμαινεν ότι το πολιτικόν σύστημα δεν αντικατώπτριζε την παροιμιώδη πάλην των τάξεων. Αποτέλεσμα ήτο αυτό το οποίον οι Νοτιοκορεάτες εκπρόσωποι της Πολιτικής Θεωρίας απεκάλεσαν «συντηρητικόν εκδημοκρατισμόν».

Συνεπεία τούτου, η Δημοκρατία της Κορέας επέτυχε την ομαλήν μετάβασιν εκ της περιόδου ισχύος του Στρατιωτικού Νόμου και συνεπακολούθου εποχής αυταρχικής διακυβερνήσεως υπό το καθεστώς του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας εις την σύγχρονον εποχήν λειτουργικής δημοκρατίας – χωρίς την κατακρήμνισιν των παραδοσιακών αξιών και προτύπων, την οποίαν επεφύλαξε το καθεστώς της «δημοκρατικής μεταπολιτεύσεως» εις άλλες, τάλαινες, χώρες.

Πράγματι, οι εξελίξεις των ετών 2016-2017 κατέδειξαν ότι η πολιτεία της Νοτίου Κορέας είναι μία εκ των ανθεκτικωτέρων του πλανήτου. Διότι, όταν μέρος της ιθυνούσης πολιτικής τάξεως απέτυχε να αντισταθεί εις τον πειρασμόν της διαφθοράς, το πολιτικόν σύστημα επέδειξε την ικανότητα αντιμετωπίσεως αναλόγων σοβαρών προκλήσεων. Μετά ταύτα, επικρατεί εις την χώραν αίσθημα αισιοδοξίας, εν κραυγαλέα αντιθέσει προς τον πολιτικόν ζόφον τον παρατηρούμενον εις άλλες κοινωνίες. Μετά δε και την επιτυχή αντιμετώπισιν της προσφάτου επιδημίας, η Δημοκρατία της Κορέας διεκρίθη ως διεθνές «success story», από πάσης επόψεως.

*Ο Δρ. Ηλίας Ηλιόπουλος διετέλεσε, επί μακράν σειράν ετών, Καθηγητής Ναυτικής Ιστορίας της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline