Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024  01:09:37

Χαράλαμπος Αθανασίου: Έλληνες και αλλοδαποί στις φυλακές

Έτσι, ένας Έλληνας που καταδικάστηκε στην Ολλανδία -για να πω ένα παράδειγμα- και θα έρθει να εκτίσει την ποινή του στην Ελλάδα, σε περίπτωση που είχε το προνόμιο της χάρης και της αμνηστίας στην Ολλανδία, δεν είναι σωστό να παραμένει στη φυλακή επειδή η Ελλάδα δεν του παραχώρησε το ίδιο προνόμιο. Απαντώ στις επικρίσεις που ακούστηκαν από δύο συναδέλφους.

Ακόμη, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να χάνει το προνόμιο να χορηγεί χάρη και αμνηστία σε καταδικασθέντα με την ελληνική εθνικότητα -η εθνικότητα είναι ο βασικός λόγος της μεταφοράς του καταδίκου- επειδή η χώρα στην οποία καταδικάστηκε ο Έλληνας δεν μπορεί να χορηγεί το ίδιο προνόμιο.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ποινής υπερβαίνει το ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις -απαντώ σε επικρίσεις- σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ο Εισαγγελέας απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να προσαρμόσει την προς εκτέλεση ποινή. Δεν το κάνει ο ίδιος. Στο δικαστήριο απευθύνεται.

Η ίδια προσαρμογή γίνεται και στην περίπτωση που η φύση της ποινής είναι αντίθετη προς το ελληνικό δίκαιο -και απαντώ στην κυρία Κανέλλη- στα καταναγκαστικά έργα. Η προσαρμογή είναι πάντα προς όφελος του καταδικασθέντος, όπως σαφώς προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου.

Κατά την ενσωμάτωση των αποφάσεων-πλαίσιο, σκόπιμα οι ορισμοί –απόφαση, ποινή κλπ.- ή οι τίτλοι των αδικημάτων και γενικά η ορολογία αποδίδονται με κάποια ευρύτητα, επειδή και στις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο η Ελλάδα ενεργεί και ως κράτος έκδοσης και ως κράτος εκτέλεσης.

Εάν πρόκειται να εκδώσουμε κάποιον είμαστε κράτος έκδοσης. Αν πρόκειται να εκτελεστεί στην Ελλάδα η ποινή κάποιου αλλοδαπού, είμαστε κράτος εκτέλεσης. Όταν θα ενεργεί, όμως, ως κράτος εκτέλεσης, ο Εισαγγελέας θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει αποφάσεις και να επιτηρεί την εκτέλεση μέτρων στα οποία γίνεται χρήση διαφορετικών όρων και γραμματικών διατυπώσεων για να υπάρχει μία εναρμόνιση.
Άρθρο 9, παράγραφος 6: Στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πρέπει να βρίσκεται η σωστή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της ποινής που επιβλήθηκε αρχικά και των νομικών παραδόσεων των κρατών-μελών.

Έτσι, η απόφαση που έλαβε ο δικαστής στο κράτος έκδοσης, πρέπει να γίνεται σεβαστή καταρχήν και επιτρέπεται η προσαρμογή μόνο όταν η διάρκεια και η φύση της δεν είναι συμβατές με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.
Συνεπώς, η προσαρμοσμένη ποινή δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από την ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης, αλλά πάντα είναι υπέρ του καταδικασθέντος.

Έρχομαι, τώρα, στο άρθρο 6 και ειδικότερα στην παράγραφο 2γ. Θυμίζω τι λέει το άρθρο αυτό: «Η συναίνεση του καταδικασθέντος δεν απαιτείται, αν η απόφαση με το πιστοποιητικό διαβιβάζεται: γ) σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, πέραν του κράτους που αναφέρεται στα στοιχειά α' ή β', στο οποίο ο καταδικασθείς έχει διαφύγει η επιστρέφει με άλλο τρόπο λόγω εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του στην Ελλάδα ή μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα».

Μα, όταν εκκρεμεί μια άλλη ποινική διαδικασία στην Ελλάδα σε βάρος ενός καταδικασθέντος κι αυτός διαφεύγει σε τρίτη χώρα, αν η απόφαση που επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή διαβιβαστεί προς εκτέλεση στην τρίτη αυτή χώρα, τότε ως κύρωση για τη συμπεριφορά του καταδικασθέντος που διαφεύγει για τη διαβίβαση της απόφασης που επιβάλλει η ποινή δεν απαιτείται η συναίνεση του. Αφού είναι φυγόδικος. Να γιατί δεν χρειάζεται.

Θα ήθελα να πω το εξής στην κυρία Κατριβάνου: Έχουμε οκτακόσιους ενενήντα έξι καταδικασθέντες, όχι αλλοδαπούς, κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν λέω ότι οι συνθήκες στις φυλακές μας είναι καλές. Πάσχουμε από συνωστισμό. Το δέχομαι αυτό. Το 63% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί, οικονομικοί μετανάστες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν μπορεί, όμως, το Υπουργείο από τη μία μέρα στην άλλη να χτίσει φυλακές. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Αυτή στη στιγμή θα σας πω κάτι που δεν ειπώθηκε: Δεν είναι μόνο μες τις φυλακές. Έχουμε κρατούμενος και στα αστυνομικά τμήματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα είπαμε. Τα είπε η κυρία Κατριβάνου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πήγα και τα είδα αυτά τα πράγματα κι απογοητεύτηκα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Για το λόγο αυτό πήραμε και μέτρα για αποσυμφόρηση. Δεν υπάρχει, όμως, κανείς από τους οκτακόσους ενενήντα έξι καταδικασθέντες -δεν έχω μια αίτηση!- που να θέλει να πάει στη χώρα του. Κάτι λέει αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περνάει καλά στα αστυνομικά τμήματα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : Πολλοί αλλοδαποί θέλουν να έρθουν να εκτίσουν την ποινή τους εδώ, αλλά κανείς δεν θέλει να φύγει. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι και το σωφρονιστικό μας σύστημα, αλλά και η ποινική νομοθεσία, όσον αφορά τις υφ' όρον απολύσεις και τις ευνοϊκές μεταχειρίσεις που έχουν, είναι η καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έρχομαι, τώρα, στο θέμα των γιατρών που ακούστηκε. Πράγματι, έχουμε κάνει διαγωνισμό. Τι να κάνουμε; ΑΣΕΠ έχουμε. Είναι σε διαδικασία ΑΣΕΠ και θα ολοκληρωθεί. Θα πάρουμε τριάντα εννέα γιατρούς και θα πάνε και στις φυλακές.
Αναφορικά με τα βραχιολάκια, θα ήθελα να πω ότι έχουν ετοιμαστεί πάρα πολύ καιρό. Αναφέρομαι στην ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι εταιρίες, οι οποίες αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Εδώ, θα τους κατηγορήσουμε; Δεν θα σεβαστούμε το δικαίωμα τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα αν προσωπικά δεν συμφωνώ γιατί πιστεύω ότι αυτές οι εταιρίες οι οποίες επελέγησαν είναι καλύτερες; Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε; Καθυστέρησε, αλλά αυτή είναι η κοινοτική νομοθεσία. Πήγαν στη δικαιοσύνη. Μπλόκαρε η διαδικασία. Τώρα τελείωσε. Βγήκαν οι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή, εκτός από τις τεχνικές προσφορές που τις είδε, βλέπει και τις οικονομικές.

(Ο Χαράλαμπος Αθανασίου αρεοπαγίτης και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων είναι υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ)

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline