Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019  16:16:11

Όλο και πιο δύσκολα οι Κουτσολιούτσοι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξύπνησε: Μηνυτήρια αναφορά κατά ΔΣ και στελεχών της Folli Follie. Κύριο

Τα ονόματα όλων των επικεφαλής. Οικογένεια και στελέχη.

Κοντά στο ένα δις, ακριβώς 950 εκατ. ευρώ οι ζημίες από τις μετοχές και ομόλογα της εταιρείας

Ολο και πιό δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους Κουτσολιούτσους και τους επιτελείς των επιχειρήσεων τους. Μάλλον σύντομα θα αποξενωθούν από αυτές και θα γνωρίσουν δικαστικές ταλαιπωρίες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξύπνησε: Μηνυτήρια αναφορά κατά ΔΣ και στελεχών της Folli Follie. –

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε την Τρίτη μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των οικονομικών διευθυντών του ομίλου για την υπόθεση της εταιρείας Folli Follie.

Να σημειωθεί πως οι μετοχές της εταιρείας έχασαν 706 εκατ ευρω σε τρεις εβδομάδες ενώ αν συμπεριληφθούν και οι ζημίες 250 εκατ. ευρώ στα 2 εταιρικά της ομόλογα το σύνολο των ζημιών κυμαίνεται πλέον στα 950 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπής επισημαίνει επίσης τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανεξάρτητη Αρχή, σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, κινήθηκε έγκαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της επίμαχης υπόθεσης με γνώμονα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, αρ. 17), τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της καθώς και τις διεθνείς πρακτικές.

- Με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προχώρησε στις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες σε όλα τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης και προς όλες τις κατευθύνσεις.

- Είναι προφανές ότι οι επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων, δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται, καθ΄ όσον υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς πουπροβλέπονται για το απόρρητο.

- Συνεπώς συνιστούμε στους επενδυτές να ενημερώνονται για την υπόθεση από τις επίσημες πηγές, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε πολλά επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι στον ισολογισμό του 2017 ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν σε 612,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο βραχυπρόθεσμος ήταν 115,80 εκατ. ευρώ και ο μακροπρόθεσμος ήταν 497,07 εκατ. ευρώ και αφορούσε κυρίως δυο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 472 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) ήταν αρνητικές κατά 54,02 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα, για τα οποία δεν μπόρεσε να δώσει τα αιτούμενα στοιχεία στην ΕΚ, ανέρχονταν σε 446,34 εκατ. ευρώ.

Ο οικονομικός διευθυντής που συνέταξε τον ισολογισμό της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι ο κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης, ο οποίος λίγο πριν ξεσπάσει η θύελλα επελέγη για τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου. Εικάζεται, ότι ο κ. Γρατσώνης θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές απόψεις για το πολυτάραχο ζήτημα της Folli Follie.

6.4.2016,Folli Follie Group: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της FF Group έλαβε σήμερα Παρασκευή τις ακόλουθες αποφάσεις μεταξύ άλλων:

Εξέλεξε τα11 νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Aρθρο 37 του Ν. 3693/2008 με πενταετή θητεία.

Συγκεκριμένα, η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §ε' της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου του κ. Κουμανάκο Ευάγγελο του Πέτρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Αρώνη του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ του Κορνηλίου - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Δημητρίου - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ του Νικολάου - Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
JIANNONG QIAN - μη εκτελεστικό μέλος
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος - μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΣ του Αρίστου - μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ του Μαρτίνου - μη εκτελεστικό μέλος
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ του Γεωργίου - εκτελεστικό μέλος
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ του Βασιλείου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επίσης, κατόπιν της συνεπακόλουθης παραίτησης του κ. Γεωργίου Αρώνη και από την Επιτροπή Ελέγχου, o κ. Κουμανάκος Ευάγγελος ορίστηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη:
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ του Βασιλείου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

5.6.2018 Την παραίτηση του από το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie, στο οποίο καταλάμβανε θέση μη εκτελεστικού μέλους, υπέβαλε σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Κούκουτσας, γενικός διευθυντής της Αττικά Πολυκαταστήματα.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
Ταυτόχρονα και σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η εταιρία Venture που εκπροσωπεί το σχήμα των επιχειρηματιών Κ.Λαμπρόπουλου, Κ.Τσουβελεκάκη, και Αλέξη Σγουμπόπουλου, προέβησαν σε μετατροπή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Αττικά Πολυκαταστήματα, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό τους στην εν λόγω εταιρία πάνω από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Οι παραπάνω κινήσεις ερμηνεύονται πλέον ευθέως ως άρση της εμπιστοσύνης εκ μέρους των ιδρυτών και βασικών μετόχων της Αττικά Πολυκαταστήματα προς τον έως πρότινος συνεργάτη τους, όμιλο Folli Follie.
Υπενθυμίζεται ότι ο εισηγμένος όμιλος διατηρεί ποσοστό 47% στην Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο έχει ζητηθεί ήδη ως collateral από τις πιστώτριες τράπεζες του. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο της λιανεμπορικής επιχείρησης έχει ήδη παράσχει τη σχετική απαραίτητη συναίνεση για ενεχυρίαση των μετοχών της εταιρίας στις τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται συνάντηση τραπεζιτών με τη διοίκηση της Folli Follie με αντικείμενο τη διευθέτηση των ενεχύρων.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα