Κυριακή 16 Ιουνίου 2024  23:59:17

Πάλι... επικηρύχθηκαν τα αγριοκούνελα στη Λήμνο. Με ιδιαίτερη αμοιβή κατά κεφάλι. Υπολογίζονται σε 15.000 όσα αγριοκούνελα πρέπει να εξοντωθούν. Γεννούν κάθε τρεις μήνες από 6-8 απογόνους. Κύριο

Η νέα διυπουργική απόφαση για το επίφοβο και ανίκητο φαινόμενο γεωργικής καταστροφής.

 

Επιτρέπουμε τη λήψη ειδικών μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.Δ 86/1969 για τον περιορισμό των προκαλούμενων ζημιών στην γεωργική παραγωγή. Η κατά τα ανωτέρω εφαρμογή του προγράμματος, συνίσταται ιδίως στην επ' αμοιβή δίωξη ατόμων αγριοκούνελου που θα πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.:

1) Για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδιασμού εκδίδεται απόφαση της οικείας Δ/νσης Δασών Λέσβου, με την οποία συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών 3−4 ατόμων/ανά συνεργείο, τα οποία θα λειτουργούν με την παρουσία έμπειρου για το σκοπό αυτό δασικού υπαλλήλου ή κυνηγού που ορίζεται ως επικεφαλής−υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνεργείου, με λευκό, σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, οριζόμενου αντίστοιχα στην απόφαση συγκρότησης.

2) Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται αμοιβή ύψους 2 ευρώ.

3) Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση από την οικεία δασική αρχή ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδίδονται επ' ονόματι των συμμετεχόντων στα συνεργεία δίωξης, συγκεντρωτικά μετά το πέρας του προγράμματος, σύμφωνα με τον αριθμό των αγριοκούνελων και επί τη βάση του πρωτόκολλου παραλαβής πειστηρίων το οποίο θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται επιτροπή παραλαβής των πειστηρίων δίωξης. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών και δύο (2) υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, δασολόγους, δασοπόνους ή δασοφύλακες. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει συγκεντρωτικά τα καθορισμένα πειστήρια για κάθε συνεργείο δίωξης (4 πόδια/ανά αγριοκούνελο) και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο θα γίνεται αναφορά στον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών ατόμων αγριοκούνελου και το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των πειστηρίων.

5) Τα πειστήρια που παραδίδονται θα σημαίνονται με χρώμα, με ευθύνη της δασικής αρχής και θα καταστρέφονται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας με την οποία λαμβάνονται μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.
Ως περιοχές ρύθμισης του πληθυσμού ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριοκούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000

Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσιευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 20/11/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline