Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024  21:09:15

Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου στην «Κ»: Το Ωνάσειο γίνεται 100% ψηφιακό νοσοκομείο Τέλη του 2024 το Μεταμοσχευτικό Κέντρο

«Το νοσοκομείο είναι μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και, κατά τη γνώμη μου, παίρνει τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο τομείς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να αντιγράψει το κράτος και να το εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις», λέει ο Αντώνης Παπαδημητρίου. 

Πολύ κοντά στο να γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο της Ελλάδας και ένα από τα πρώτα της Ευρώπης είναι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Έπειτα από 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, το Ωνάσειο περνάει στο επόμενο στάδιο με τη λειτουργία τελευταίας γενιάς απεικονιστικών συστημάτων, όπου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ο γιατρός θα μπορεί γρηγορότερα και με ακρίβεια να κάνει διάγνωση, αλλά και με την εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης του νοσοκομείου και παρακολούθησης των λειτουργιών του και της πορείας του ασθενούς σε αυτό.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, σε συνέντευξή του στην «Κ» αναφέρεται στο παρελθόν και το μέλλον του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και στη σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το ίδρυμα για την προώθηση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

– Φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, που είναι μία από τις πρώτες εμβληματικές δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση. Πώς αποτιμάται η προσφορά του στον Ελληνα ασθενή;

– Σίγουρα είναι μια δράση η οποία ακούμπησε έναν τεράστιο αριθμό συμπολιτών μας. Τους αριθμούς τους ξέρετε. Περισσότερες από ένα εκατομμύριο επισκέψεις και δεκάδες χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κρατήσω από αυτή την τριαντακονταετία είναι ότι το Ωνάσειο σχεδιάστηκε για να καλύψει μια πολύ σημαντική και επείγουσα ανάγκη του δημόσιου συστήματος υγείας, που ήταν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, και κυρίως ανοιχτής καρδιάς, αντί οι ασθενείς να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή η ανάγκη καλύφθηκε άμεσα με αυτή καθεαυτήν τη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και έμμεσα με τη διάχυση της γνώσης που απέκτησαν οι γιατροί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν με δικά μας έξοδα, απέκτησαν εμπειρία και στη συνέχεια πήγαν είτε σε δημόσια νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά.

Σήμερα θα δείτε ότι πολλοί από τους διευθυντές, ενδεχομένως συνταξιούχοι πλέον, καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών κλινικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν περάσει από το Ωνάσειο. Να προσθέσω και μια άλλη σημαντική παράμετρο. Το νοσοκομείο είναι μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και, κατά τη γνώμη μου, παίρνει τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο τομείς. Το Ωνάσειο είναι ένα νοσοκομείο με δημόσια πρόσβαση, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί όπως σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί και λειτουργεί προσομοιάζει με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να αντιγράψει το κράτος και να το εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις.

– Πώς στήριξε το ίδρυμα το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αυτά τα 30 χρόνια και ποια είναι σήμερα η σχέση του με το νοσοκομείο;

– Το Ιδρυμα Ωνάση διαφέρει ενδεχομένως από άλλα ιδρύματα γιατί υιοθετεί κάποιο πρόγραμμα και δεν το εγκαταλείπει στην πορεία. Σε αυτά τα 30 χρόνια ήμασταν πάντοτε παρόντες στο νοσοκομείο. Να σας πω παραδείγματα. Εχουμε αντικαταστήσει σχεδόν το σύνολο του εξοπλισμού δύο φορές, τους ανελκυστήρες, τον κλιματισμό, τον φωτισμό, και έχουμε δώσει υποτροφίες για διά βίου εκπαίδευση σε γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Αυτή η σχέση συνεχίζεται και μάλιστα έχει βελτιωθεί γιατί πλέον με βάση νόμο που ψηφίστηκε πριν από πέντε χρόνια έχουμε αυξημένη επιρροή στο Δ.Σ., αφού ορίζουμε τρία στα επτά μέλη του.

Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον οι διευθυντές κλινικών και ο γενικός διευθυντής επιλέγονται από τριμελή επιτροπή, όπου το κράτος και το ίδρυμα ορίζουν από έναν εκπρόσωπο και ο τρίτος είναι κοινής αποδοχής. Αυτό οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην ανανέωση των κεντρικών θέσεων του νοσοκομείου με νέους γιατρούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια. Πρόκειται για την τρίτη γενιά γιατρών που υπηρετούν στο Ωνάσειο.
Το Iδρυμα Ωνάση διαφέρει ενδεχομένως από άλλα γιατί υιοθετεί κάποιο πρόγραμμα και δεν το εγκαταλείπει στην πορεία. Σε αυτά τα 30 χρόνια ήμασταν πάντοτε παρόντες στο νοσοκομείο.

– Πώς σκέφτεστε το μέλλον του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου;

– Αυτό που οραματιζόμαστε και ήδη υλοποιούμε δεν είναι μόνο μία δράση, είναι πολλές που συμπλέκονται. Ξεκινάμε από το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας, αλλά και πέραν αυτής, στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος και νεφρών, στο μέτρο βεβαίως που αυτές δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα μεταμοσχευτικά προγράμματα. Μια δεύτερη πολύ σημαντική δράση είναι ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αναμορφώνεται και θα γίνει ένα από τα πρώτα πλήρως ψηφιοποιημένα νοσοκομεία στην Ευρώπη, με τελικό στόχο την παροχή εξατομικευμένης ιατρικής.

Η ψηφιοποίηση ξεκινάει από την εγκατάσταση των τελειότερων απεικονιστικών συστημάτων, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των συστημάτων αυτών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε ο γιατρός να διευκολύνεται στη διάγνωση, και την εγκατάσταση του λογισμικού της εταιρείας SAP-CERNER, που είναι ένα σύστημα διαχείρισης νοσοκομείων, από το λογιστήριο, τα ραντεβού των γιατρών, την ψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την παρακολούθηση του ασθενούς από τη στιγμή που μπαίνει στο νοσοκομείο έως και μετά που θα βγει. Τα απεικονιστικά μηχανήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν από πέρυσι. Το νέο λογισμικό πιστεύουμε ότι θα είναι λειτουργικό στις αρχές του επόμενου έτους. Η τρίτη δράση που γίνεται είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης παιδοκαρδιολογικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής πτέρυγας, ως μέρους του νοσοκομείου.

– Οποίος περνάει από τη λεωφόρο Συγγρού μπορεί να δει ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα για τη νέα πτέρυγα που θα στεγάσει και το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν και πότε θα παραδοθεί στην πολιτεία;

– Τα έργα θα τελειώσουν τον Ιούνιο του 2024. Θα απαιτηθεί μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας πριν γίνει η οριστική παραλαβή του από το κράτος. Λογικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κάνουμε τα εγκαίνια του κέντρου εν λειτουργία κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 2024.

– Το Ωνάσειο έχει αναλάβει μια ευρύτερη πρωτοβουλία για την προώθηση της δωρεάς οργάνων στη χώρα. Εκτός από τη δημιουργία του Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, ποιες άλλες δράσεις περιλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία;

– Και στις μεταμοσχεύσεις ακολουθούμε την πάγια τακτική μας, που είναι να προσπαθούμε να βοηθήσουμε ολιστικά το πρόγραμμα. Πρώτα φτιάξαμε την υποδομή, που είναι το Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Δεύτερον, μετά από διακομματική συνεννόηση και στήριξη, αναλάβαμε το κόστος της εκπόνησης μελέτης για ένα Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων, η οποία ανατέθηκε στο London School of Economics και στους διακεκριμένους καθηγητές Ηλία Μόσιαλο και Βασίλη Παπαλόη.

Η μελέτη αποτέλεσε τη βάση και οδήγησε στο νέο, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, με το οποίο λύθηκαν θεσμικά προβλήματα που εμπόδιζαν την πρόοδο των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Το τρίτο είναι ότι συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τη σύσταση θέσεων επτά Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων σε ισάριθμα νοσοκομεία στηρίζοντας τον μισθό τους για 1+2 χρόνια. Οι Τοπικοί Συντονιστές είναι απαραίτητοι για την επιτυχία κάθε μεταμοσχευτικού προγράμματος στα σύγχρονα συστήματα υγείας.

Και το τελευταίο είναι ότι μέσα από masterclasses, καμπάνιες, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και ενημερωτικές δράσεις βοηθούμε στην ευαισθητοποίηση και καλύτερη πληροφόρηση των πολλών διαφορετικών κοινών, τα οποία αφορούν οι μεταμοσχεύσεις. Δηλαδή τους γιατρούς, τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό από τον οποίο θα προκύψουν οι εθελοντές δότες. Πρέπει να πω ότι σε αυτό έχουμε τη σύμπραξη της Εκκλησίας, η οποία διά στόματος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου υποστήριξαν τον θεσμό των μεταμοσχεύσεων.

Οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

– Αναφερθήκατε στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων. Πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα;
– Ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και πρόσφατα ανανεώσαμε τη σύμβαση με τον ΕΟΜ για τους επτά Τοπικούς Συντονιστές για άλλα δύο χρόνια. Ο στόχος μας είναι να πειστεί η κυβέρνηση να αυξήσει τον αριθμό των Συντονιστών σε άλλα 20-25 νοσοκομεία.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline